content image

Begeleidingsvormen

Supervisie
Supervisie is een vorm van begeleiding waarbij je jezelf beter kunt leren kennen in de beroepssituatie. Hij is gericht op deskundigheidsbevordering in beroepen en functies waarbij met mensen wordt gewerkt. Aan het begin stel je leerdoelen op waaraan je wilt werken. Door  het reflecteren van je handelen op de werkvloer leer je bewust naar jezelf te kijken en te veranderen. Op deze manier kun je steeds meer je interne supervisor ontwikkelen.

Vragen voor supervisie kunnen zijn:
Hoe komt het dat ik in verschillende werksituaties tegen dezelfde problemen aanloop?
Hoe komt het dat ik regelmatig conflicten heb met bepaalde collega's en/of leidinggevenden?

Een supervisietraject bestaat uit 15 bijeenkomsten met een frequentie van 1 keer per 14 dagen.

Coaching
Bij coaching worden je potentiële kwaliteiten vrijgemaakt, zodat je zo goed mogelijk kunt presteren. Coaching leert hoe je zelf je zwakheden kunt verbeteren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veranderingsproces. Bewust worden van hoe en waarom je iets op een bepaalde manier doet, maakt dat je kunt veranderen.

Vragen voor coaching kunnen zijn:
Hoe komt het dat ik mijn werk niet op tijd afheb?
Hoe geef ik mijn grenzen op een goede manier aan?
Hoe kan ik op een goede manier leren communiceren?

Een coachingstraject bestaat uit 5 tot 7 gesprekken

Coaching bij levensvragen
Er kunnen momenten in je leven zijn waarop je niet lekker in je vel zit en je kunt dan iemand nodig hebben die gebeurtenissen met jou op een rijtje zet. Ook hierbij spelen de eigenschappen bewustzijn en verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Hoe ga je om met verlieservaringen en wat doet dit met je zelfbeeld?

Voorbeelden kunnen zijn:
het verliezen van je gezondheid
het verliezen van je baan
het verliezen van een dierbare
het verliezen van het goede contact met je kind/partner/ouders etc.
het verliezen van je zelfvertrouwen/eigenwaarde

Deze gesprekken voer ik vanuit een christelijke identiteit. Ook hier formuleer je leerdoelen, die tussentijds worden geëvalueerd om inzichtelijk te maken hoe ver het proces is.

Een coachingstraject bestaat uit 7 gesprekken.