content image

Voorstellen

Ik ben Jacqueline van Bruggen, getrouwd en moeder van twee dochters van wie één al uit huis is. Ik heb de Hbo-opleidingen Jeugdwelzijnswerk en Verpleegkunde gedaan. Jarenlang heb ik gewerkt als (wijk)verpleegkundige in het ziekenhuis en bij de thuiszorg. Daarna ben ik als zorgadviseur en later als WMO-adviseur gaan werken. Wat me erg aansprak in de functies, was het begeleiden van mensen, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Dit was voor mij de belangrijkste reden om een opleiding tot coach en supervisor te gaan doen.

In deze opleiding heb ik geleerd om stil te staan bij mijn denken, voelen en handelen. Vervolgens ben ik gaan kijken hoe ik dat doe en waarom ik het zo doe. Dat ik mijzelf hiervan bewust ben geworden, is van groot belang om anderen te kunnen begeleiden. Verder heb ik geleerd om door de juiste vragen te stellen, bij hun eigen handelen te laten stilstaan. Zelfbewustwording is namelijk de sleutel tot verandering.

Wat me zo aanspreekt in supervisie en coaching is dat het een gestructureerde manier van gespreksvoering is, die je niet afhankelijk maakt van de supervisor of coach, maar die je steviger in je schoenen doet staan en je meer eigenwaarde en zelfstandigheid geeft in je handelen op het werk.

content image

Werkwijze
Afhankelijk van persoonlijke eigenschappen maak ik gebruik van verschillende werkvormen om de ander tot leren te brengen. Ik werk vanuit respect voor de ander en geef iemand de ruimte om zichzelf te zijn. Van hem of haar verwacht ik wel de inzet om de problemen op te lossen. Bij oplossingsgericht werken horen namelijk motivatie en het stellen van haalbare doelen.

Visie
Ik heb een christelijke levensovertuiging en hanteer de normen en waarden uit de Bijbel. Ik geloof dat God een bepaald doel met ons leven heeft. Mensen die specifiek vanuit deze overtuiging geholpen willen worden, kunnen daarvoor kiezen. Ik heb ervoor gekozen om ‘coaching bij levensvragen’ alleen vanuit deze basis te benaderen.